Trang chính Sản phẩm Tải xuống Khách hàng Liên hệ English
  SẢN PHẨM
Dịch Vụ Hậu Mãi - Ôtô
Quản Lý Dịch Vụ Hậu Mãi - Kiến Đạt (KD ASSM - KD DASSM)
Gia tăng giá trị bằng chất lượng dịch vụ.
Để chủ động hơn trong việc theo dõi và quản lý việc thực hiện các dịch vụ bảo hành và bảo trì.
Giúp các công ty ôtô tìm cách để cân bằng giữa thỏa mãn khách hàng, khai thác nguồn lực và lợi nhuận chỉ khi có những giải pháp cho các dịch vụ hậu cần luôn luôn đầy đủ và mạnh mẽ ở KD ASSM.
KD DASSM giúp bạn tạo ra một tổ chức đầy đủ dịch vụ dựa trên các kết nối của các đại lý của bạn.
Bạn sẽ nhanh chóng thích ứng với thay đổi liên tục và mở rộng những lợi ích của các dịch vụ bảo hành, và bảo trì.
Quản Lý Dịch Vụ Hậu Mãi - Kiến Đạt giúp các doanh nghiệp:
Tạo cơ hội bán hàng mới thông qua hợp tác và quản lý quan hệ khách hàng tốt hơn.
Giảm chi phí quản lý chi tiêu cho các dịch vụ sau bán hàng.
Theo dõi lịch sử (bảo hành, bảo trì, bị hư hỏng, sửa chữa, yêu cầu bồi thường ...) trong suốt đời sống của chiếc xe.
Quản lý chi phí trong thời gian bảo hành và thỏa thuận hợp đồng.
Bạn sẽ đáp ứng tốt hơn mục tiêu của khách hàng, đạt được tầm nhìn tốt hơn vào hoạt động của doanh nghiệp, và cải thiện sự hợp tác trên toàn doanh nghiệp và khách hàng của bạn để phát hiện ra các nguồn doanh thu mới.
 
Tải xuống
 KD ASSM version 3.000
KD DASSM version 3.000