Trang chính Sản phẩm Tải xuống Khách hàng Liên hệ English
  SẢN PHẨM
Quản Lý Nhân Sự & Tiền Lương
Quản Lý Nhân Sự & Tiền Lương - Kiến Đạt (KD HRM)
KD HRM là một giải pháp đáng tin cậy và linh hoạt, năng động để giúp quản lý nguồn nhân lực.
Các công ty đang phải đối mặt với yêu cầu nguồn lực ngày càng phức tạp mà cần phải được quản lý hiệu quả.
KD HRM cho phép các công ty để điều chỉnh các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu kinh doanh.
KD HRM giúp các doanh nghiệp:
Tự định nghĩa các khoản thu nhập có thuế và không có thuế thu nhập cá nhân, tự xây dựng bảng lương mà không cần có sự trợ giúp của nhà cung cấp phần mềm.
Lưu giữ hồ sơ nhân viên dưới dạng các văn bản của MS. Word, Excel, PDF...
Thông qua việc đánh giá hiệu quả công việc để cải thiện năng suất bằng cách bố trí nhân viên phù hợp với các kỹ năng, thế mạnh của họ.
Theo dõi tất cả các thay đổi về hồ sơ nhân viên trong suốt quá trình từ phỏng vấn, tuyển dụng cho đến khi thôi việc.
Xem và sử dụng thông tin lực lượng lao động ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
Cung cấp một loạt các tùy chọn lợi ích cho nhân viên của bạn với chi phí hợp lý.
Tạo ra các bảng bảng lương khác nhau trong cùng một khoảng thời gian tính lương để trả cho người lao động làm việc đồng thời trong các phòng ban khác nhau.
Với KD HRM, cùng một lúc bạn sẽ cải thiện sự hài lòng của nhân viên và nâng cao hiệu suất công ty của bạn.
KD HRM tăng cường hiệu suất doanh nghiệp của bạn bằng cách cải thiện:
Nhân sự - Tối ưu hóa toàn bộ quá trình từ tuyển dụng đến nghỉ hưu.
Quản trị quyền Lợi - Quản lý bất kỳ loại kế hoạch phụ cấp nào mà không ảnh hưởng đến an ninh doanh nghiệp.
Các khoản chi tiêu linh hoạt - Cung cấp các chương trình linh hoạt, dễ dàng quản lý các khoản phụ cấp.
Đãi ngộ - Thiết lập hợp lý, chính sách lương cạnh tranh.
Bảng lương - Tự động tính lương, thuế, và bảo hiểm.
Nhân viên của bạn là tài sản có giá trị nhất trong doanh nghiệp của bạn. Sử dụng KD HRM, bạn sẽ đạt được kiểm soát toàn bộ chu kỳ quản lý nguồn nhân lực.
Với các giải pháp của KD HRM, bạn có thể sắp xếp nguồn nhân lực có hiệu quả, kinh tế cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, tiết kiệm tiền và tăng tinh thần nhân viên.
 
Tải xuống
 KD HRM version 2.0