Trang chính Sản phẩm Tải xuống Khách hàng Liên hệ English
  SẢN PHẨM
Hệ Tài Chính Kế Toán
Hệ tài chính kế toán - Kiến Đạt (KD FAS)
Tạo ra một nền tảng cho việc quản lý tài chính mạnh mẽ hơn.
Giảm tổng chi phí bộ phận quản lý tài chính đồng thời tăng cường mức độ dịch vụ và minh bạch là một mục tiêu quan trọng cho hầu hết các doanh nghiệp, nhưng nó khó có thể đạt được nếu không có nền tảng quản lý nguồn tài chính thích hợp.
Các giải pháp của KD FAS đã đặt việc quản lý tài chính lên một nền tảng vững chắc, hỗ trợ đầy đủ việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp bằng cách kiểm soát và cung cấp truy cập nhanh đến các thông tin tài chính kế toán. KD FAS đã đáp ứng được các thử thách yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp qua nhiều năm tháng, kết hợp với các công nghệ tiên tiến để giúp doanh nghiệp sắp xếp hợp lý các quy trình khi mở rộng doanh nghiệp, đạt được quy mô kinh tế, và nâng cao hiệu suất.
Hệ Tài Chính Kế Toán - Kiến Đạt giúp các doanh nghiệp:
Thực hiện các quy trình nghiệp vụ tài chính phù hợp với nhiều ngành công nghiệp (Ô tô, Y tế, Khách sạn, Du lịch, Sản xuất), cũng như đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu.
Nâng cao tính minh bạch bằng các nghiệp vụ tài chính và cải thiện hiệu suất toàn bộ doanh nghiệp.
Cải thiện năng suất của người dùng thông qua việc dễ dàng lập báo cáo, truy vấn, và nhập dữ liệu.
Các giải pháp tài chính kế toán từ KD FAS tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ, các ứng dụng đa chức năng cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp sức mạnh và tính linh hoạt cần thiết không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản quản lý nguồn tài chính, mà còn làm cho bộ phận tài chính và phòng kế toán hoạt động hiệu quả hơn. Khả năng mở rộng cần thiết để thích ứng với sự tăng trưởng trong tương lai và đáp ứng các yêu cầu phát triển cũng được cung cấp.

Giải pháp tài chính kế toán của KD FAS bao gồm:

Sổ Cái Tổng Hợp - Kết hợp kiểm soát vững chắc với sức mạnh phân tích phong phú.

Các Khoản Phải Thu - Cung cấp các công cụ toàn diện cho tín dụng, tiền mặt, và quản lý khách hàng một cách kịp thời, thông tin chính xác hàng ngày.

Các Khoản Phải Trả - Cung cấp các công cụ để phê duyệt hoá đơn, xử lý thanh toán, và tích hợp giữa hệ thống tài chính và mua hàng.

Mua Hàng - Đảm bảo đúng hàng hoá có sẵn đồng thời kiểm soát chi phí tối đa. Kết hợp với phân hệ bán hàng, tồn kho, và bộ phận kế hoạch để lập đề nghị mua hàng.

Bán Hàng - Kết hợp chặt chẻ với phân hệ quản lý hàng tồn kho, đảm bảo hàng hoá có sẵn để xuất bán. Có các công cụ để kiểm soát giá vốn, giá bán, và dễ dàng cập nhật giá bán cho nhiều mặt hàng cùng lúc...

Hàng Tồn Kho - Cung cấp sự linh hoạt để hỗ trợ các hoạt động quản lý hàng tồn kho theo một tổ chức duy nhất và cung cấp khả năng quản lý kho theo các cấp độ như theo khu vực, theo vùng, theo vị trí, và theo lô.

Tài Sản Cố Định - Cho phép theo dõi hiệu quả và duy trì tất cả các thông tin cần thiết cho kế toán tài chính, thuế, kiểm soát tài sản, và dự báo khấu hao.
Quản lý tài sản theo nhiều nguồn vốn hình thành, khấu hao theo nguồn vốn hình thành tài sản, có thể thanh lý một phần của nguồn vốn hình thành tài sản hoặc cả tài sản.
Dễ dàng tăng giảm nguyên giá của tài sản theo nguồn vốn hình thành.
 
Tải xuống
 KD FAS version 2.001