Trang chính Sản phẩm Tải xuống Khách hàng Liên hệ English
  SẢN PHẨM
Hệ Sửa Chữa Bảo Trì Ôtô.
Hệ Sửa Chữa Bảo Trì Ôtô - Kiến Đạt (KD CCS)
Gia tăng giá trị bằng chất lượng dịch vụ.
Chủ động hơn trong việc theo dõi và quản lý việc thực hiện các dịch vụ bảo trì và sửa chữa.
Cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách truy cập nhanh vào các tập tin của khách hàng và lịch sử bảo trì, sửa chữa xe.
Tạo ra các dịch vụ tốt với giá trị gia tăng thông qua hợp tác và quản lý quan hệ khách hàng tốt hơn.
Hệ Sửa Chữa Bảo Trì Ôtô - Kiến Đạt giúp các doanh nghiệp:
 Lập báo giá, hoá đơn và thẻ công việc chỉ với một cú nhấp chuột.
Mỗi loại công việc được gắn với một bảng định mức sửa chữa, giúp các xưởng sửa chữa theo dõi thời gian lao động, phụ tùng, và vật tư.
Theo dõi lịch sử (bảo trì, sửa chữa, khiếu nại ...) trong suốt đời sống của xe.
Gửi thư nhắc nhở dịch vụ sắp tới cho khách hàng của bạn.
Dễ dàng cập nhật giá bán phụ tùng thông qua xuất khẩu - nhập khẩu các tập tin excel.
Dễ dàng cập nhật danh mục phụ tùng, danh mục khách hàng và danh mục xe ô tô thông qua xuất khẩu - nhập khẩu các tập tin excel.
Bạn sẽ đáp ứng tốt hơn mục tiêu của khách hàng, đạt được tầm nhìn tốt hơn vào hoạt động của doanh nghiệp, và cải thiện sự hợp tác trên toàn doanh nghiệp và khách hàng của bạn để phát hiện ra các nguồn doanh thu mới.
 
Tải xuống
 KD CCS version 2.0