Trang chính Sản phẩm Tải xuống Khách hàng Liên hệ English
  SẢN PHẨM
Hệ Kinh Doanh Phụ Tùng Ôtô
Hệ Kinh Doanh Phụ Tùng Ôtô - Kiến Đạt (KD POS-DPOS)
Tạo một nền tảng mạnh mẽ hơn cho hoạt động kinh doanh phụ tùng.
Giúp nhà máy sản xuất của bạn quản lý hiệu quả số lượng rất lớn các loại phụ tùng, theo dõi hoạt động bán hàng một cách dễ dàng, đơn giản hóa đề nghị đặt hàng phụ tùng.
Giúp các đại lý đặt hàng trực tiếp với nhà máy sản xuất thông qua internet, truy vấn giá bán và số lượng tồn kho của từng phụ tùng ở nhà máy...
KD POS-DPOS giúp các doanh nghiệp:
Lập dự báo nhu cầu phụ tùng bằng phương pháp trung bình hoặc theo số mũ.
Dễ dàng đặt hàng mua phụ tùng dựa trên các kết quả dự báo.
Theo dõi đặt hàng phụ tùng, số lượng nhận được, số lượng còn lại...
Dễ dàng lập chứng từ mua hàng bằng cách nhập khẩu dữ liệu thông qua các tập tin văn bản hoặc excel.
Dễ dàng để xử lý các đơn đặt hàng mua phụ tùng từ các đại lý.
Theo dõi các đặt hàng mua phụ tùng của các đại lý, số lượng đã giao, số lượng còn lại...
Theo dõi lịch sử các luồng dữ liệu nhập vào, xuất ra của mỗi phụ tùng thông qua các nghiệp vụ mua bán, và các nghiệp vụ nhập-xuất kho.
Dễ dàng cập nhật giá bán hàng, giá FOB, giá CIF cho các phụ tùng.
Dễ dàng theo dõi các phụ tùng tồn kho.
 
Tải xuống
 KD POS version 3.0
KD DPOS version 3.0